Varovanje zasebnosti

VAROVANJE ZASEBNOSTI


Cumulus d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost podatkov (zasebnost) uporabnikov spletnega mesta www.cumulus.si (svojih strank, sedanjih in morebitnih bodočih poslovnih partnerjev). Zbrane podatke bo ponudnik uporabil izključno zato, da bi opravil storitve, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost vaših podatkov, zato bo storil vse potrebno, da jo zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.
1. Izjava o varovanju zaupnosti podatkov (zasebnosti)


Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez vašega izrecnega dovoljenja posredoval vaših osebnih oz. poslovnih podatkov tretji osebi oz. omogočil vpogleda v vaše osebne oz. poslovne podatke tretji osebi, razen v primeru, če bi to od njega zahtevale državne oblasti. Podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakor koli škodoval vam ali drugi vpleteni osebi. Vaših podatkov prav tako ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala. Zaupnost vaših podatkov ne bo kršena v nobeni obliki.
2. Registracija


Registrirani uporabniki lahko kadar koli prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da osebno kontaktirajo ponudnika in mu sporočijo svojo željo. Zaupnost vaših podatkov bo ponudnik zaščitil v okviru te izjave o varovanju zaupnosti tudi v primeru, če se boste odločili za preklic registracije.
3. Uveljavljanje določil o varovanju zaupnih podatkov (zasebnosti)


Vse pri ponudniku zaposlene osebe, ki imajo dostop do podatkov o strankah, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o zaupnosti podatkov (zasebnosti). 
4. Varovanje podatkov


Vsi vaši osebni podatki, ki jih poste posredovali ob prijavi v sistem za spletno nakupovanje, kot tudi ob naročilu izdelkov (vključno z vsebino naročil), bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).
5.  Splošno določilo


Če imate vprašanja, težave ali pritožbe glede določil o zasebnosti, nam to lahko sporočite na naslov:


e-mail: trgovina@cumulus.si